KERHON SÄÄNNÖT


4-CUP SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Dreeverikerhon, Suur-Savon Dreeverikerhon, Itä-Suomen Pienajokoirayhdistys ja Pohjois-Savon Dreeverikerhon välisen cup kilpailun säännöt:

 • Ottelua on järjestetty vuodesta 2012 alkaen.
  Pohjois-Savon Dreeverikerho on lahjoittanut otteluun kiertopalkinnon, joka kiertää ikuisesti. Kiertopalkinnon voittaa ottelun paras kerho.
 • Ottelu on Pohjois-Savon Dreeverikerhon, Pohjois-Karjalan Dreeverikerhon, Suur-Savon Dreeverikerhon ja Itä-Suomen Pienajokoirayhdistyksen välinen ystävyysottelu.
 • Ottelu järjestetään joka vuosi syyskuun kolmannen viikonlopun lauantaina.
 • Vuonna 2021 järjestelyistä vastasi Pohjois-Karjalan Dreeverikerho.
 • Vuonna 2022 järjestelyistä vastaa Suur-Savon Dreeverikerho.
 • Tämän jälkeen järjestelyistä vastaavat Itä-Suomen Pienajokoirayhdistys 2023 ja Pohjois-Savon Dreeverikerho 2024.

Järjestelyvastuut toteutetaan vuodesta 2025 alkaen edellä mainitulla järjestyksellä. Järjestelyvastuussa oleva kerho anoo ottelukoetta omalta kennelpiiriltään.

 • Otteluun osallistuvan koiran omistajan tulee olla edustettavan kerhon jäsen ja koiran täytyy asua pääsääntöisesti edustettavan kerhon kennelpiirin alueella.
 • Kerhot osallistuvat otteluun kahdella dreeverillä. Koiran omistajat järjestävät otteluun tuomarit. Koirat ilmoitetaan otteluun normaalin koekäytännön mukaan.
 • Koirat arvostellaan Suomen Kennelliiton hyväksymien dreeverien ajokokeiden sääntöjen mukaisesti.
 • Ottelutulokseen lasketaan kerhon molempien koirien pisteet yhteen. Pisteiden ollessa tasan ratkaistaan paremmuus ajominuuteilla. Ajominuuttien ollessa samat paremmuus ratkaistaan arpomalla.
 • Ottelun sääntömuutoksista tehdään päätös yhteistoiminnassa kerhojen kesken.

Pohjois-Karjalan Dreeverikerhon valintasääntö cup kilpailuun (johtokunta 1.9.2023):

 • Kilpailuun valitaan kaksi kerhon jäsenen omistamaa dreeveriä 4cup kilpailusäännön mukaisesti.
 • Ensimmäisenä osallistujana valitaan viimeisin Pohjois-Karjalan piirinmestari, jos piirinmestari on estynyt niin sitten kilpailun 2., 3. jne.
 • Toinen osallistuja valitaan kuluvan koekauden koetulosten perusteella, paras kuluvan kauden koetulos. Tulokset tulee olla ajettu viimeistään 10 päivää ennen 4cup kilpailua. Tulosten mennessä tasan ratkaisee ajominuutit, ajominuuttien mennessä tasan johtokunta ratkaisee koirien väliltä osallistujan. Jos kuluvalta koekaudelta ei ehdi tuloksia kerhon jäsenten koirille syntyä (nolla ei ole tulos), otetaan valinnassa huomioon edellisen koekauden tuloksista ne tulokset, jotka on ajettu viimeisten dreeverien SM kilpailujen jälkeen. Jos tuloksia ei ole niin kerhon johtokunta päättää toisen osallistujan.


Pohjois-Karjalan Dreeverikerho ry.

Piirinmestaruuskokeen säännöt(29.1.2018)

1. Kennelpiirin piirinmestaruuskokeet järjestetään kerran vuodessa.

2. Kokeet voi anoa kennelpiirin jäsenseura. Järjestysoikeuden myöntää kennelpiirin hallitus. Koe ei voi olla samalla paikkakunnalla kahtena vuotena peräkkäin.

3. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja, riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Kokeisiin voi osallistua P-K:n kennelpiirin jäsenseuran tai kennelpiirin henkilöjäsen omistamallaan dreeverillä jolla on

AVO 1 tulos tai uusien sääntöjen tullessa voimaan DRAJ 1 tulos. Osa omistuksessa olevat koirat voivat kilpailla sen piirinmestaruudesta jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koiralla voi kilpailla vain yhden kennelpiirin mestaruudesta vuosittain. Kokeet ovat yksipäiväiset.

4. Osanottajat vastaavat koirien ja palkintotuomareiden kuljetuksesta kilpailukeskukseen ja edelleen koemaastoihin.

5. Koirat arvostellaan kulloinkin voimassa olevien Suomen Kennelliiton laatimien dreeverien ajokokeiden sääntöjen mukaan. Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama tulos, paremmuus ratkaistaan ajominuuttien perusteella. Jos vielä tämän jälkeen on sama tulos, paremmuus ratkaistaan arvalla.

6. Osanottajat hankkivat tarvittavat palkintotuomarit.

7. Järjestäjä ei vastaa koirille, ihmiselle tai omaisuudelle kilpailun aikana sattuneesta vahingosta tai tapahtumasta.

8. Kennelpiirin yleinen kokous voi tehdä näihin sääntöihin muutoksia piirin hallituksen esityksestä.